دیزل ژنراتور کامینز 300 KVA

ژنراتوردیزل ژنراتوردیزل ژنراتور کامینز Cummins

مشخصات دستگاه : موتور میل سوپاپ کلفت تیپ پی ۴۰۰ با ژنراتور ۳۰۰ کاوا مکالته ایتالیایی
وضعیت دستگاه : میل لنگ استاندارد،سیم پیچ فابریک،بدون دود و بخار